Home > Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Datum
Dekkingsgraad (?)
Beleidsdekkingsgraad
Augustus 2018
96,4%(voorlopig)
96,8%
Juli 2018
96,7%(voorlopig)
96,8%
Juni 2018
95,7%(voorlopig)
96,7%
Mei 2018
96,0%(voorlopig)
96,8%
April 2018
96,3%(voorlopig)
96,7%
Maart 2018
95,4%(voorlopig)
96,6%
Februari 2018
96,8%(voorlopig)
96,5%
Januari 2018
98,8%(voorlopg)
96,1%
December 2017
97,1%(definitief)
95,8%
December 2016
92,7%(definitief)
89,4%
December 2015
92,3% (definitief)
December 2014
102,0% (definitief)
December 2013
104,9% (definitief)
December 2012
101,6% (definitief)
December 2011
95,0% (definitief)
December 2010
101,1% (definitief)
December 2009
110,2% (definitief)
December 2008
103,0% (definitief)

 

De maandelijkse dekkingsgraad is gebaseerd op een beste schatting en wordt gedurende het jaar voorlopig vastgesteld. Definitieve vaststelling volgt nadat het jaarverslag is vastgesteld.

Bij de vaststelling van de voorlopige dekkingsgraad vanaf augustus 2010 is met het langlevenrisico volgens de AG-tafels 2010 - 2060 rekening gehouden.

Pensioenfondsen moeten hun verplichtingen (de huidige en toekomstige uitkeringen) berekenen aan de hand van de zogenaamde rekenrente. De rekenrente is het fictieve rendement (de risicovrije rentevoet) dat het belegd vermogen van het fonds geacht wordt op te brengen in de toekomst. Hoe lager die rekenrente is, hoe hoger de verplichtingen en hoe lager de dekkingsgraad. Tot september moesten fondsen de zogenaamde swap-rente gebruiken. Daaraan kleefden echter een aantal nadelen. Zo geeft de swap-rente geen realistisch beeld als het gaat om lange termijn verplichtingen (van 20 jaar en langer). Om dit op te lossen moeten pensioenfondsen sinds september 2012 bij het berekenen van hun dekkingsgraad rekening houden met een andere rekenrente, de zogenaamde Ultimate Forward Rate (UFR). Deze ligt hoger dan de swap-rente, waardoor de dekkingsgraad van Bpf AVH met ongeveer 4 procentpunt gestegen is.

De vastgestelde ultimate forward rate op 60 jaar is vastgesteld op 4,2% (2,00% inflatie en 2,20% reŽle rente). Tot 20 jaar wordt gerekend met feitelijke marktrentes en vanaf 20 jaar tot 60 jaar wordt er gerekend met een combinatie van feitelijke marktrentes en de ultimate forward rate.

Sinds 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad ingevoerd. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 12 maandelijkse dekkingsgraden. Het idee achter de beleidsdekkingsgraad is dat de dekkingsgraad minder grote schommelingen laat zien. De beleidsdekkingsgraad van Bpf AVH over de afgelopen 12 maanden (januari tot en met december 2017) bedraagt 95,8%.