Home > Herstelplan

Herstelplan

Omdat de beleidsdekkingsgraad van Bpf AVH op 1 januari 2018 lager was dan de vereiste dekkingsgraad van afgerond 116% moest Bpf AVH een herstelplan indienen voor 1 april 2018. In het herstelplan wordt een aantal maatregelen beschreven die er toe moeten leiden dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt.

Een beschrijving van het herstelplan vindt u hier.