Home > Rendementen

Rendementen

Om de opgebouwde en ingegane pensioenen waardevast te kunnen houden belegt Bpf AVH de pensioenpremies.

De beleggingsportefeuille van Bpf AVH is momenteel als volgt samengesteld:

Bpf AVH heeft in de afgelopen jaren de volgende rendementen behaald:

  2017 2016 2015 2014 2013
Totale portefeuille *) 3,26% 12,16% -1,72% 22,41% 10,39%
Vastrentende waarden 2,22% 5,79% 0,13% 7,90% 7,79%
Aandelen 9,41% 9,50% 8,33% 16,12% 17,65%
Vastgoed 11,63% 7,45% 6,01% 1,73% 1,92%
Commodities nvt nvt nvt nvt -2,21%

*) In deze rendementen zijn eventueel ook de rendementen uit het afdekken van valuta- en renterisico verwerkt