Home > Z-score

Z-score

Jaarlijks wordt berekend hoe Bpf AVH gepresteerd heeft ten opzichte van een vooraf vastgestelde benchmark door de zogenaamde Z-score te berekenen. Vervolgens wordt de performance berekend op basis van de Z-scores over een periode van 5 jaar (de zogenaamde performancetoets). Tot 2007 kon een werkgever om vrijstelling verzoeken bij een performance van -1,28% of minder. Vanaf 2007 is vrijstelling mogelijk bij een performance van 0% of minder.

Jaar
Z-score (?) Perfomancetoets
2013 0,43%
1,60%
2014 0,57% 2,82%
2015 0,41% 2,75%
2016 0,50% 1,28%
2017 0,24% 0,96%

De performancetoets (5 jaars gemiddelde z-score) dient bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds hoger uit te komen dan -1,28. Omdat het communicatietechnisch duidelijker is dat de uitkomst van de performancetoets nul of hoger moet zijn, is in 2007 besloten om bij de uitkomst van de performancetoets 1,28 op te tellen. Voor de vergelijkbaarheid hebben wij in bovenstaand overzicht de performancetoets op de nieuwe wijze (performancetoets + 1,28) voor de“oude” jaren weergegeven. Bpf AVH heeft de afgelopen jaren dus beter gepresteerd dan de benchmark. Vrijstelling op grond van onvoldoende beleggingsrendement is dan ook niet mogelijk